Home » Onze visie op de fokkerij

Onze visie op de fokkerij

door Gijsbert

Keuze van de Dekreu

Het kiezen van de juiste dek-reu is één van de lastigste onderdelen van het fokken. Wanneer wij een dek-reu kiezen is voor het volgende belangrijk voor ons:

  • Karakter. Past zijn karakter bij onze teef.
  • Gezondheid. Wij kijken 10 generaties terug in de lijn van de reu om te controleren of er geen gezondheid issues in zijn lijn voorkomen. Denk daarbij aan Heupdysplasie C of D, erfelijke oogaandoeningen of epilepsie.
  • Exterieur. Bouw, type en bruine platen moet in de mix van de ouders een positieve bijdrage leveren.
  • Mean Kinship. Binnen de bestaande genenpoel zoeken wij de reu die zo min mogelijk verwant is aan de totale populatie en zichzelf. Dit principe heet Mean Kinship en vertegenwoordigd nieuwe inzichten in de fokkerij.

Pup lijst

Natuurlijk kunnen we geen nest fokken zonder aanstaande pup baasjes. Iedere geïnteresseerde nodigen wij uit voor een gesprek bij ons thuis waarbij men ook kennismaakt met onze roedel. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen wij ons een beeld vormen over de aanstaande pup baasjes. Daarbij moet er een wederzijdse klik zijn voordat men op de pup lijst komt. We werken niet met een vaste volgorde. In plaats daarvan matchen we de juiste pup bij het juiste baasje wanneer het nest geboren is en ongeveer zes weken oud is. Natuurlijk hoort u bij de geboorte of er een pup voor u beschikbaar is. Wij zijn degene die de keuze van de pup voor u maken om het karakter van de pup zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw eigen situatie.

Geoff x Sjoeke

De Dekking

De dekking is geen romantische aangelegenheid. Natuurlijk moet de dekking zo soepel en zo rustig mogelijk plaatsvinden. Over het algemeen gaat de teef naar de reu om bij de reu eigenaar gedekt te worden. Dit om te voorkomen dat een eventuele mindere ervaring door de teef niet met thuis geassocieerd wordt. De dekking wordt twee maal gedaan op opeenvolgende dagen. Het moment van de dekking laten we bepalen door progesteron meting van een gespecialiseerd dierenarts.

De Dracht

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk het risico op een mislukte dracht te verkleinen. Dit houdt in dat na de dekking van de teef zij niet meer mee mag het veld in met de rest van de roedel. Lange wandelingen moeten vermeden worden en op plaatsvinden in gebieden waar zo min mogelijk andere honden komen. Dit om eventuele besmetting van hondenziektes die andere honden wellicht dragen te vermijden. Loslopen mag ze evenmin om betere controle te houden waar de teef mee in aanraking komt.

Zwemmen is tijdens de dracht ook geen goed idee wat ons betreft omdat de kans op infectie te groot is.

De Geboorte

Ongeveer 10 dagen voor de uitgerekende datum zorgen wij dat de kraamkamer in orde is. Deze bestaat uit een werpkist en een ren waar gedurende deze 10 dagen alleen de aanstaande moeder in mag komen. Hierdoor kan zij wennen aan “het hol’wat wij voor haar hebben gemaakt.

Rust en veiligheid tijdens de bevalling staat bij ons voorop! Het begint ermee dat één van ons al voor de geboorte bij het teefje slaapt. Onze ervaring is dat zij dit erg prettig vindt. Bijvoorbeeld omdat zij de laatste dagen van haar dracht er ook wel eens ’s nachts uit moet voor een plas. De pups worden in de huiskamer geboren en grootgebracht. Tijdens de geboorte hebben we altijd een dierenarts standby. De bevalling doen wij zelf.

Enkele dagen na de geboorte van de pups, mits het goed gaat met moeder en pups, zijn de pup baasjes welkom om te komen kijken. Niets is leuker om het vanaf het begin af aan mee te maken.

Verzorging van het nest

Al voor de bevalling voeden we de moeder bij als voorbereiding op het zogen van de pups. Na de geboorte van de pups zal de moeder gedurende de eerste vier weken haar pups helemaal schoonhouden. vanzelfsprekend maken wij de werpkist dagelijks helemaal schoon en voorzien deze van schone vetbedden. We vinden het belangrijk dat zowel moeder als pups er comfortabel bij liggen.

Mocht het nodig zijn dan voeren we de pups bij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er meer pups dan gemiddeld worden geboren. Tijden de periode van zogen zorgen we ervoor dat de melkproductie van de moeder optimaal is.

Een regel die we ons zelf gesteld hebben is dat de pups een minimaal gewicht van 5 kilogram moeten hebben op het moment dat zij naar hun baasjes gaan (8 weken na de geboorte). Gedurende de 8 weken dat de pups bij ons opgroeien slapen we bij het nest. Niet omdat we de moeder niet vertrouwen, maar omdat we dan sneller bij de werpkist kunnen zijn bij een calamiteit.

Socialisatie

Doordat de pups in de woonkamer opgroeien pikken ze alle huiselijke geluiden op, zoals de televisie, stofzuigen, enzovoort. Bovendien wennen zij aan allerlei verschillende mensen; jong, oud, bebaard, met bril, noem maar op.

Zodra de pups zelfstandig beginnen te eten werken we met een kom fluit om een Pavlov reactie in te prenten. We bieden al snel allerlei speeltjes van verschillend materiaal aan de pups aan. Zo leren de pups verschillende materialen en geuren kennen en wordt de motoriek gestimuleerd.

Wanneer de pups zes weken oud zijn en hun enting moeten krijgen gaan we met de auto naar de dierenarts in plaats van een huisbezoek door de dierenarts. Hierdoor wennen ze aan autorijden en komen ze voor het eerst in de grote nieuwe wereld. Nadat ze geënt zijn mogen zij voor het eerst naar buiten onze tuin in mits het weer dit toelaat uiteraard. In de zindelijkheidstraining maken wij met de pups de eerste stappen. Wanneer de werpkist vervangen is door een grote bench in de ren gebruiken wij trainingsmatjes om het zindelijk worden te stimuleren.

eva pups


Frequentie

Fokken moet vooral leuk zijn voor mens en hond. Een teefje moet daarom niet overmatig belast worden met een dracht. Wij kiezen ervoor om maximaal 3 nesten in het leven van een teef te hebben met minimaal 1,5 jaar tussen de nesten, een hoge uitzondering daargelaten.

Normenmatrix


Onze nesten voldoen te allen tijde aan het normenmatrix van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. Wij zijn bewust geen lid meer van een rasvereniging om bevrijd te zijn van machtsspelletjes die ons ras niet te goede komen.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan de voorwaarden zoals gesteld in het kynologisch reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

error: Alert: Content is protected !!